DONACE

Je forma vyrovnání energie. Peníze jsou energie, stejně jako práce učitele. Donace není cena, protože nic, co je dáváno Srdcem a je mnohem víc, než jen produkt materiální reality, nemůže být prodáno. Hodnotu předaného učení, jež podporuje člověka po celý zbytek jeho života, není vůbec možné vyčíslit v penězích. Donace je tradiční forma poděkování za možnost dostat učení. 

V naší kultuře není tak běžné porozumét rozdílu mezi cenou a donací. Donace posiluje energii Srdce a je dávána s láskou a vděčností. Dokážete li procítit rozdíl, vaše Srdce je naplněno pozitivní a krásnou energií, která je léčivá a blahodárná. Uvědomujete si nesmírnou hodnotu Daru, jež dostáváte a věnujete svůj dar jako poděkování. Část donace podporuje můj život, část je podpora mých projektů a část podporuje projekt Sacred Movement Ritual ve světě. Tak Řeka Lásky a Světla může růst. S Láskou Tara Rose

Chcete poděkovat za moji práci ? 

Vaši laskavou donaci můžete poslat na PayPal

tararose@post.cz