Ho´oponopono

 

Starodávná  Havajská metoda  léčení vzpomínek, negativních energií a programů v podvědomí, které mohou blokovat  životní radost a pocit volného proudění energie, světla a lásky.  Pomocí praxe opakování v duchu či nahlas čtyř prostých slovních formulací procítovaných srdcem formou modlitby, povznášíme své myšlenky, pocity i úmysly na úroveň čistého Světla. V něm se snadno transformují nižší energie strachu a negativní myšlenkové programy. Modlitbu můžeme zaměřit na určité situace, vztahy nebo zkušenosti. Velmi prospěšná je praxe zahrnující všechny živé bytosti. Lěčení je založeno na principu poznání, že vše, co prožíváme, si tvoříme sami. Tam, kde máme nějaké těžkosti, si klademe otázku : "Co ve mně působí, že prožívám tuto zkušenost ?" Pomocí ´modlitby Ho óponopono  pročišťujeme své myšlenky a pocity  spojené s určitými lidmi či situacemi, Jak se mění naše energie, vibrace a vyzařování,  přirozeně se promění i naše vnější zkušenosti. Je třeba pevné rozhodnutí a vytrvalost pokračovat v praxi, až se naplno otevře srdce a obnoví vnitřní propojení, které se v našem životě projeví navenek jako trvalá zkušenost

Lásky    Přátelství    Hojnosti    Tvořivosti    Důvěry    Štěstí    Radosti    Vznešenosti  a  Vědomí.

 

Je mi líto

 

Odpusť mi

 

Miluji tě

 

Děkuji