Komunikace Duše

05.10.2019 18:52

Komunikace Duše

Co pro nás znamená komunikovat. Komunikace je spojení, nalezení formy projevu, kdy proudí energie . Nacházíme pocit spojení nejen s druhými lidmi, ale s přírodou, našimi kořeny a také s naší původní Cestou Duše. Nalezení hlubších a důležitějších propojení, znamená někdy celoživotní proces.  Komunikovat znamená hledat způsob, jak pomocí slov, obrazů, myšlenek a umění vkládáme do fyzické formy naš způsob vnímání, naše speciální dary a zkušenosti. Sdílení je forma dávání druhým toho, co můžeme dát jenom my. Tak se obohacujeme navzájem. To, co jsme , naše individuální cesta je naší částí v Celku. Bez nás není obraz kompletní.

 To, co sdílíme, je naší stopou , zanechanou ve zkušenosti těch, kteří patří do našeho života. 

 Komunikace znamená propojení. Vystupujeme z izolované představy sama sebe jako oddělené individuality a vstupujeme do širšího prostoru sdílení.  Můžeme objevit resonanci sama sebe novým způsobem.  Umění je forma sdílení, kterou používáme od začátku naší lidské historie. Umění přesahuje omezenost běžné mysli a dotýká se jemnějších substancí naší bytosti. Umění je univerzální jazyk, kterým můžeme komunikovat s kýmkoliv. Umění je také forma kontaktu s Krásou. Krása je původní Princip Stvoření. Příroda a vše živé bylo stvořeno jako dokonalý obraz Krásy v mnoha formách a projevech. Umění je cesta za hranice naší všednodennosti do subtilního světa naší bohaté a tvořívé  vnitřní bytosti. Vnitřní bytost má jemné a citlivé  smysly, kterými vnímá a komunikuje. Objevení a rozvíjení této jemnější a dokonalejší formy komunikace, způsobu sdílení sama sebe, otvírá nové brány v našem srdci. Duchovní centrum lidské bytosti je prostor Srdce. Mysl zde je tichá a jemná a vnímavá k tomu, co je podstatou Života jao takového. Porozumění tomu, co znamená komunikovat prostřednictvím Srdce je podstatou Cesty Duše v lidském životě. A je také odpovědí na nejdůležitější otázku člověka. Kdo jsem a jaký je smysl mého života.

 Umění a meditace jsou nástroji pro komunikaci na subtilní úrovni duchovního Srdce. 

Kdykoliv můžete udělat rozhodnutí obohatit svoji zkušenost komunikace. Objevit nové možnosti. Dát prostor svému vnitřnímu způsobu sebevyjádření. Rozvíjet svou Cestu Duše a najít radost a lásku ve sdílení sama sebe s druhými.

Zpět