UMĚNÍ TVOŘIT

 pobytový meditační program rozvíjející tvořivý přístup k sobě a k životu

Zdraví je komplexní záležitost, která kromě těla zahrnuje i volnost ducha a zdravě prožívané emoce. Schopnost vědomě nakládat s tvořivou energií, jako základní hybnou silou života je dar. se kterým se rodíme. Naše právo je žít život naplněný krásou a radostí, v souladu s ideály, které cítíme jako správné..Životní energie plyne přirozeně a bez tlaku ve vzájemně propojenosti všech forem. Současný životní styl ale bývá často až protikladem takové harmonie, protože vede k jednosměrnému přetížení, automatizované myšlenkové činnosti a převažující orientaci na výkon pro peníze. To jsou umělé mechanizmy, které člověku nejsou vlastní a nikde v přírodě je nenajdeme.

Postupně lze vlastní zkušeností dojít k tomu, že takový způsob života nepřináší zdraví, radost ani uspokojení. Způsobuje trvalý stav napětí, pocit nedostatku času a především ve svém důsledku bere prostor pro svobodné sebevyjádření. Každý si v sobě neseme obraz toho, co chceme právě my ve svém životě prožít a vytvořit. Nikdo jiný nezná náš osobní sen, jen my sami. Je pro nás životně důležitý, protože se v něm ukrývá klíč k uvolnění našeho potenciálu. Jsme pro jeho realizaci vybaveni potřebnými schopnostmi. Pokud náš způsob života není v souladu s naším  životním snem, prohlubuje se pocit nespokojenosti a vnitřního tlaku, který většinou neumíme pojmenovat, ale cítíme to jako „cosi“, co se chce projevit a najít cestu ven. Máme pocit, jako bychom žili život někoho jiného. Potřeba být jedineční a projevovat svou vlastní originalitu v tom, čemu věnujeme svůj čas a energii, ať už jde o prácí či rodinný život, je nejhlubší lidská touha, která vyplývá už ze samotné podstaty toho, čím jsme. Pokud tato touha nenajde naplnění, vede k pocitům smutku, beznaděje a ztráty něčeho velmi cenného.

V průběhu týdenního pobytu se odpojíte od vnějšího vyrušování a budete hledat odpovědi na to , co potřebujete pochopit o sobě a svém místě v životě.  Program vás svým zaměřením bude podporovat ve vnitřním soustředění a zpomalení tempa. K tomu, abyste se mohli naučit sami sobě naslouchat, potřebujete zklidnit mysl a uvolnit to, co vás drží v minulosti. Osvojíte si dva posvátné duchovní nástroje pro denní praxi, které podporují vnitřní soustředění a klid mysli.. Tradiční Léčebný Kruh vás naučí rozeznávat a následovat  vlastní cestu a Pohybový Meditační Rituál vás otevře  poznání prostoru bez Já.

Program je pokračováním a prohloubením  praxe Pohybového Rituálu v každodenním životě. Je proto určen pouze pro aktivní praktikující.

 

O podstatě pohybové meditace

Praktické informace