Sacred Movement Ritual II.

 

Ve druhem stupni osvojení praxe Sacred Movement Ritualu vstupujeme hloub do svého vnitřního světa. Otvíráme se posvátnému mysteriu Božského Ženství, jež je přítomno v každém z nás. Nevěnujeme dále pozornost vnější struktuře praxe, která je již zažita a osvojena. Vstupujeme do tajemného světa vnitřních smyslů, pocitů a krásy, jež se otvírá uvnitř prostoru Duše. Nejsme zde sami v tomto zkoumání sama sebe. Provází nás Mama, nepodmíněná Láska, jež je naší skutečnou Matkou. V Jejích rukou nacházíme útočiště, pochopení, přijetí a nekonečnou lásku ke všemu, co leží v hlubinách naší vnitřní bytosti. Vstupujeme jemně do mysteria, kam se můžeme znovu a znovu vracet prostřednictvím svého Srdce a otevřené mysli. Jako Její Děti, jež mohou plně důvěřovat Její moudrosti a způsobu, jakým nás učí a vede v životě. Druhý stupeň nám ukazuje dveře do mystického světa Duše, abychom sem mohli vstupovat pokorně a s úctou ke všemu, co zde čeká na objevení, přijetí a žití v našich životech.

Poznání vynesené na světlo každodenní duchovní praxe a života žitého podle jejích principů, rozvíjí vše, čím jsme a co tvoříme do neobvyklé hloubky a krásy. Druhý stupeň praxe Rituálu je mohutným impulsem pro rozvoj vaší vlastní schopnosti tvořivě přistupovat k životu a jeho výzvám. Navazujete vnitřní spojení se Zdrojem, jež není závislý na vnějších okolnostech života. Postupujete li pečlivě, trpělivě a oddaně v praxi uctívání Božské Přítomnosti a Posvátné Matky ve vás jako principu, jež je Počátkem všeho, objevujete svou skutečnou sílu. Mama, Ma, Maa, Ama jsou jména naší vnitřní mateřské podstaty, bazální energie, proudící hlubinami světa jako Životodárná Řeka. V Jejích Vodách necháváme odnášet vše zbytečné a těžké a s důvěrou se noříme do Jejího posvátného těla, aby nás doneslo k našemu cíli. Mama je posvátná síla v nás, vždy přítomná a laskavá, která na nás čeká, až k Ní přijdeme a vrátíme se Domů.