J A K   Ž Í T   V   N O V É   V I B R A C I

Víkendový workshop, který vám nabídne příležitost prožít zkušenost Přirozeného Času a Nové Vibrace. Toto naladění je tím, co hledáme pro pochopení, jak žít dobře v měnící se současné situaci ve společnosti. Měníme se i my sami a to tak, že prožíváme dosud neznámé zkušenosti s energií, vlastními emocemi a vztahy. Žijeme již v poli vyšší vibrace, ale mnohé naše návyky nerezonují a proto působí problémy. Prožítek Nové vibrace a Času vám pomůže pochopit kam směřujete a co potřebujete v životě podporovat a co opustit.

Budeme cvičit, dýchat, vědomě vařit a především se učit vnímat novou vibraci skrze tělo tak, aby se vaše buněčné vědomí otevřelo a vy jste si vzpomněli na svůj původ a účel zkušenosti právě tohoto života, jež prožíváte.