P O Z N E J   S V O U   V N I T Ř N Í   R O D I N U

Abychom mohli být dobrými rodiči potřebujeme porozumět dobře sami sobě a tomu, co se odehrává uvnitř našeho energetického pole v souvislosti s rodinnými vztahy. Jestliže nemáme rovnováhu v sobě, je obtížné porozumět skutečně svým dětem a být pro ně tím, co potřebují a ne tím, co my chceme.

Tradiční indiánský Medicine Wheel je laskavým a moudrým průvodcem v našem putování v Kruhu své vnitřní rodiny. Učí nás dívat se očima Duše na to kým jsme, kam směřujeme a co potřebujeme ve svých vztazích. Učí nás být celým Kruhem v sobě a tak být k dispozici svým nejbližším. Jeho jemná a důkladná energie nás povede k pochopení, že jenom tehdy, jsme li sami celiství a ve svém centru, znalí svých nerovnováh i předností a milující sama sebe, můžeme skutečně milovat a provázet své nejdražší, svoje děti.