ROK 2020

Co dobrého nám přináší

 

Ve svem letošnim textu se budu věnovat tomu, co je pro nás dobré a pozitivní v roce 2020, prvním roce nového 7 letého cyklu. Hlavní téma je téma rodiny z pohledu Medicine Wheelu, moudré Cesty našich předků. 

Máme zde novou situaci , která propojila lidi na celém světě. Mnozí z nás jsme intuitivně věděli, že přijde změna, která bude opravdu zásadní. A doufali jsme, že bude tak mírná, jak jen to bude možné. Protože lidský svět se oddělil od Harmonického Celku mnoha způsoby. 

Životní prostředí je devastováno způsobem, který postrádá jakoukoliv inteligenci. Touha po neustálém růstu a blahobytu menšiny světové populace, která se považuje za civilizovanou, hrabivost mentální, emocionální, energetická a materiální dosáhla maxima, aby začala ničit 

sama sebe. Vloni hořely plíce Matky Země devastujícím způsobem . Letos jsou nemocné plíce lidí. Matka Země začala nastavovat varující zrcadlo lidskému druhu, který ničí sebe i život na planetě Zemi. Prozatím je Její varování mírné a bude záležet na každém jednotlivci, jak na něj bude reagovat. Můžeme se uzdravit a vrátit do rovnováhy, ze které původně pocházíme. Podobné situace se budou opakovat tak dlouho, jak bude třeba. 

Každý z nás má svůj malý úkol, jeden lidský život je jako nic v dlouhém čase života naší 

Matky Země a přesto máme dost času pochopit svůj úkol a naplnit jej. Konec života člověka je o tom, zda jsme svůj úkol pochopili. Pokud ano, odcházíme lehcí, naplnění a šťastní, i když třeba náš život nebyl obrázkem z holywoodského filmu. Pokud ne, náš konec je smutný a těžký, ponořený do pocitu nedokončení. Pro každého z nás je životní úkol velice individuální. A nikdy není pozdě.

 Stačí nám jeden den, abychom se dostali do správného napojení. Existuje velmi silná Meditace, jež nás vede do naprosté přítomnosti okamžitě. Ponořte se do pocitu, že máte už jen jeden den a nic víc. Co byste ten den skutečně dělali. Nemáte ani hodinu navíc. Může se to zdát moc dramatické, ale není. Pokud tu Meditaci uděláte skutečně dobře, najdete odpověď, co je váš úkol pro tento život. A pokud nedovolíte mysli, aby vás zahltila sebetrýzněním, že to nedokážete, protože máte jiné povinnosti, stačí vám jeden den k tomu, abyste začali žít svůj skutečný životní úkol. 

 Sebetrýznění je pouhou iluzorní aktivitou mysli.

Uvidět a začít stačí. Protože skutečná Realita není v počtu hodin nebo dní.

Můžete si tuto Meditaci vyzkoušet. A až uvidíte , proč jste se narodili, tak se rozhodnout. Od tohoto momentu moje aktivity budou naplňovat tento úkol. Jakmile začnete, budete 

prostě vědět, tohle je ono. Nebude to vždy lehké ale zmizí pocit, že nejste tam, kde chcete být. Budete vnitřně šťastní, ať je váš úkol cokoliv. Životní úkol může znamenat velkou i velmi malou cestu. Vůbec není podstatné zda jste významnou osobností nebo máte mnoho peněz. Podstatné je pouze, abyste žili skutečné svůj vlastní život a úkol. 

Tento rok nám přinesl obrovskou příležitost. Pochopit, co nám současná světová situace sděluje . Zastavit se, ohlédnouit se zpět, poctivě si přiznat co mne netěší ale tíží, a udělat změnu.


 Zastavení, kterým jsme globálně prošli na jaře, bylo jako Meditace. A mnozí jsme tu úlevu cítili. Vše se utišilo a Matka Země začala dýchat. Začala dýchat pro nás.

 A to je náš nový začátek. Něco jsme se mohli naučit. Pochopit. Že jsme jeden celek a že neutečeme před vlastními ćiny. Můžeme začit . Dnes. Je to úžasný pocit. Dnes začínám naplňovat svůj vlastní život. Dělám jeden krok za druhým z místa, kde jsem. Nenechám se odradit, protože vím, že stačí začít. Každý den , který dostávám jako dar. Každý den mám příležitost udělat malý dobrý krok, který mi dá pocit, to je ono. 

Matka Země nás bude učit dál. Toto je začátek. Není cesta zpět ke starým modelům. Nejde se vrátit tam, kde jsme byli. Pro někoho to bude znamenat Tlak. Pro někoho konečnou Úlevu. Konečně vím co chci a můžu s tím začít. Dnes. Každý den je můj začatek. Když jsem konečně na své cestě, nezáleží kolik dnů mám.

 To je Dar a Pozvání, jež nám tento rok přinesl. Hlavní téma pro mnohé je rodina. Zastavili jsme se a byli doma. A mnozí si položili zásadní otázky. Jak lépe vychovávat děti pro tuto dobu. Jak si poradit se strachem o své blízké a o 

sebe. Smrt se nás dotkla, aby nám nastavila zrcadlo. Utíkáme sami před sebou do aktivit a práce? Dáváme svým dětem lásku nebo peníze? 

Existují mnozí mladí rodiče, nová generace, kteří podporují své děti v meditaci, v jejich přirozeném cítění Matky Země, v tom , aby co nejdříve objevili svůj úkol v životě a aby ho dokázali naplnit. Tito mladí rodiče jsou přikladem nové lidské cesty. Vědí, že se musí sami vyvíjet, aby byli skutečné schopni pomáhat svým dětem. Protože děti, které přicházejí, jsou moudrými a silnými ochránci přirozeného života a Harmonie  mezi člověkem a Celkem.  Jsou nesmírně citlivé, telepatické a silné. Nesnesou mnohé, co předchozí generace vytvořily. Jejich těla mají vyšší vibraci a potřebují zdravé životní prostředí. Jinak trpí mnoha problémy. Učí své rodiče se měnit a růst. 

Jsou nadějí pro nás všechny. 


Medicine Wheel je cesta , kterou vytvořily mnohé moudré národy, které si uchovaly 

původní znalost cesty Harmonie. Je to cesta , která nás učí, co je zdravá rodina. Je to cesta léčení toho v nás, co trpí, bolí a je bez naděje. Je to cesta, která dá rodičům podporu a moudrost, jak budovat rodinu pro svoje děti v této náročné době. Zbavuje rodiče stresu a nejistoty, kterou mnozí trpí. Je to jednoduchá a důkladná cesta, jako Babička, která je skutečné Moudrá a umí poradit. Nejprve vstupujeme do tohoto Kruhu sami za sebe a učíme se vidět sami sebe ze 7 směrů úhlu pohledu. Ptáme se co potřebujeme nejprve my sami. Učíme se rozumět skutečně hluboko. A dostáváme pomoc, léčení a rady. Pro sebe nejprve a pak pro svoji roli v rodině. 


Letos je možně si se mnou domluvit soukromou konzultaci, věnovanou pochopení toho, co 

pro Vás nový začátek znamená.


Pokud chcete sami sebe opravdu podpořit, doporučuji pobyt na Korfu , kde dostanete 

velkou dávku dobré energie a především se naučíte skutečně vnitřně čistit a uvolňovat do nového životního stylu pro svůj začátek. 

Informace zde na webu a umenitvorit@seznam.cz

prvním roce nového 7 letého cyklu. Hlavní téma je téma rodiny z pohledu Medicine 
Wheelu, moudré Cesty našich předků. 
Máme zde novou situaci , která propojila lidi na celém světě. Mnozí z nás jsme intuitivně 
věděli, že přijde změna, která bude opravdu zásadní. A doufali jsme, že bude tak mírná, jak 
jen to bude možné. Protože lidský svět se oddělil od Harmonického Celku mnoha způsoby, 
životní prostředí je devastováno způsobem, který postrádá jakoukoliv inteligenci. Touha po 
neustálém růstu a blahobytu menšiny světové populace, která se považuje za civilizovanou, 
hrabivost mentální, emocionální, energetická a materiální dosáhla maxima, aby začala ničit 
sama sebe. Vloni hořely plíce Matky Země devastujícím způsobem . Letos jsou nemocné 
plíce lidí. Matka Země začala nastavovat varující zrcadlo lidskému druhu, který ničí sebe i 
život na planetě Zemi. Prozatím je Její varování mírné a bude záležet na každém 
jednotlivci, jak na něj bude reagovat. Můžeme se uzdravit a vrátit do rovnováhy, ze které 
původně pocházíme. Podobné situace se budou opakovat tak dlouho, jak bude třeba. 
Každý z nás má svůj malý úkol, jeden lidský život je jako nic v dlouhém čase života naší 
Matky Země a přesto máme dost času pochopit svůj úkol a naplnit jej. Konec života člověka 
je o tom, zda jsme svůj úkol pochopili. Pokud ano, odcházíme lehcí, naplnění a šťastní, i 
když třeba náš život nebyl obrázkem z holywoodského filmu. Pokud ne, náš konec je 
smutný a těžký, ponořený do pocitu nedokončení. Pro každého z nás je životní úkol velice 
individuální. A nikdy není pozdě.
 Stačí nám jeden den, abychom se dostali do správného napojení. 
Existuje velmi silná Meditace, jež nás vede do naprosté přítomnosti okamžitě. Ponořte se 
do pocitu, že máte už jen jeden den a nic víc. Co byste ten den skutečně dělali. Nemáte ani 
hodinu navíc. Může se to zdát moc dramatické , ale není. Pokud tu Meditaci uděláte 
skutečně dobře, najdete odpověď , co je můj úkol pro tento život. A pokud nedovolíte 
mysli, aby vás zahltila sebetrýzněním, že to nedokážete, protože máte jiné povinnosti, 
stačí vám jeden den k tomu, abyste začali žít svůj skutečný životní úkol. 
 Sebetrýznění je pouhou iluzorní aktivitou mysli.
Uvidět a začít stačí. Protože skutečná Realita není v počtu hodin nebo dní.
Můžete si tuto Meditaci vyzkoušet. A až uvidíte , proč jste se narodili, tak se rozhodnout. 
Od tohoto momentu moje aktivity budou naplňovat tento úkol. Jakmile začnete, budete 
prostě vědět, tohle je ono. Nebude to vždy lehké ale zmizí pocit, že nejste tam, kde chcete 
být. Budete vnitřně šťastní, ať je váš úkol cokoliv. Životní úkol může znamenat velkou i 
velmi malou cestu. Vůbec není podstatné zda jste významnou osobností nebo máte 
mnoho peněz. Podstatné je, pouze abyste žili skutečné svůj vlastní život a úkol. 
Tento rok nám přinesl obrovskou příležitost. Pochopit, co nám současná světová situace 
sděluje . Zastavit se, ohlédnouit se zpět, pocivě si přiznat co mne netěší ale tíží, a udělat 
změnu. Zastavení, kterým jsme globálně prošli na jaře, bylo jako Meditace. A mnozí jsme tu 
úlevu cítili. Vše se utišilo a Matka Země začala dýchat, 
Začala dýchat pro nás. A to je náš nový začátek. Něco jsme se mohli naučit. Pochopit. Že
jsme jeden celek a že neutečeme před vlastními ćiny. Můžeme začit . Dnes. Je to úžasný 
pocit. Dnes začínám naplňovat svůj vlastní život. Dělám jeden krok za druhým z místa , kde 
jsem. Nenechám se odradit, protože vím, že stačí začít. Každý den , který dostávám jako 
dar. Každý den mám příležitost udělat malý dobrý krok, který mi dá pocit, to je ono. 
Matka Země nás bude učit dál. Toto je začátek. Není cesta zpět ke starým modelům. Nejde 
se vrátit tam, kde jsme byli. Pro někoho to bude znamenat Tlak. Pro někoho konečnou 
Úlevu. Konečně vím co chci a můžu s tím začít. Dnes. Každý den je můj začatek. Když jsem 
konečně na své cestě, nezáleží kolik dnů mám.
 To je Dar a Pozvání, jež nám tento rok přinesl. 
Hlavní téma pro mnohé je rodina. Zastavili jsme se a byli doma. A mnozí si položili zásadní 
otázky. Jak lépe vychovávat děti pro tuto dobu. Jak si poradir se strachem o své blízké a o 
sebe. Smrt se nás dotkla, aby nám nastavila zrcadlo. Utíkáme sami před sebou do aktivit a 
práce? Dáváme svým dětem lásku nebo peníze.? Existují mnozí mladí rodiče, nová generace, kteří podporují své děti v meditaci, v jejich 
přirozeném cítění Matky Země, v tom , aby co nejdříve objevili svůj úkol v životě a aby ho 
dokázali naplnit. Tito mladí rodiče jsou přikladem nové lidské cesty. Vědí, že se musí sami 
vyvíjet, aby byli skutečné schopni pomáhat svým dětem. Protože děti, které přicházejí, 
jsou moudrými a silnými ochránci přirozeného života a Harmonie člověka a veškerého 
života. Jsou nesmírně citlivé, telepatické a silné. Nesnesou mnohé, co předchozí generace 
vytvořily. jejich těla mají vyšší vibraci a potřebují zdravé životní prostředí. Jinak trpí mnoha 
problémy. Učí své rodiče se měnit a růst. Jsou nadějí pro nás všechny. 
Medicine Wheel je cesta , kterou vytvořily mnohé moudré národy, které si uchovaly 
původní znalost cesty Harmonie. Je to cesta , která nás učí, co je zdravá rodina. Je to cesta 
léčení toho v nás, co trpí, bolí a je bez naděje. Je to cesta, která dá rodičům podporu a 
moudrost jak budovat rodinu pro svoje děti v této náročné době. Zbavuje rodiče stresu a 
nejistoty, kterou mnozí trpí. Je to jednoduchá a důkladná cesta , jako Babička, která je 
skutečné Moudrá a umí poradit. Nejprve vstupujeme do tohoto Kruhu sami za sebe a 
učíme se vidět sami sebe ze 7 směrů úhlu pohledu. Ptáme se co potřebujeme nejprve my 
sami. Učíme se rozumět skutečně hluboko. A dostáváme pomoc, lečení a rady. Pro sebe 
nejprve a pak pro svoji roli v rodině. 
Letos je možně si se mnou domluvit soukromou konzultaci, věnovanou pochopení toho, co 
pro Vás nový začátek znamená. 
Pokud chcete sami sebe opravdu podpořit, doporučuji pobyt na Korfu , kde dostanete 
velkou dávku dobré energie a především se naučíte skutečně vnitřné čistit a uvolňovat do 
nového životního stylu pro svůj začátek. 
Informace zde na webu a umenitvorit@seznam.cz