Pohybový Meditační Rituál

01.08.2011 22:15


Sacred Movement Ritual je Pohybový meditační Rituál, který byl vytvořen v meditačním centru v Assisi skrze Ruth Davis, jako ztělesnění posvátné energie Božské Matky a jejích různých forem. Tento meditační a zároveň pohybový systém ukotvuje v přítomnosti a navozuje stav vnitřního míru. Je tvořen 9 jednoduchými meditativními pohyby - lekcemi ve volném tai-chi stylu se slovním doprovodem. S osobní praxí přichází  hlubší porozumění jednotlivým lekcím  a roste schopnost vnitřního vhledu. Je předáván formou iniciace a má několik stupňů osvojení. Rituál mohou vyučovat pouze přímí žáci Ruth Davis. 

 Pohybový meditační Rituál jako denní praxe uklidńuje mysl, pomáhá propojit tělo a duši a nalézt vnitřní životní rytmus, který je přirozený a příjemný. Dlouhodobá pravidelná práce s Rituálem stabilizuje osobní energetické pole a centruje energii praktikujícího tak, že se ztrácí tendence podléhat negativním vlivům povrchního a zrychleného životního stylu. Tím se obnovuje vnitřní síla, dostatek energie a chuti do života a především se vyjasňuje individuální účel života člověka. Výsledkem pravidelné praxe je dobré zdraví, přirozená sebejistota a schopnost žít a vytvářet si takový život, po jakém toužíme.

Meditační Rituál byl vytvořen pro potřeby současných lidí jako pomoc a opora na cestě k celistvosti, je snadné jej zařadit do denního programu a pracovat s tématy lekcí v běžných situacích každodenního života. 

Zde najdete další informace v angličtině

https://www.sacred-movement-ritual.com/

 
 

 

Zpět